Opdrachtgevers over onze zangworkshops:

  • “Ik dacht, dat zingen lukt nooit met mijn collega’s. Verbazingwekkend hoe goed dit werkt!”
  • “Wat was dit leuk! Weer eens wat anders dan een survival.”
  • “Ik hoorde vele goeie reacties; jullie enthousiasme werd als zeer aanstekelijk ervaren”
  • ” Jullie scheppen een fijne sfeer waarin veel mogelijk is. “
  • ” Ook de begeleiding op gitaar werd erg geapprecieerd (voor sommigen mocht het meer van dat zijn, maar de korte tijdsspanne is gewoon wat ze is)”
  • “Het allerleukst vond ik de vrijheid die je kreeg om je eigen stem te zoeken, te improviseren.”
  • “Je kreeg zelfs de mensen mee waarvan ik had gezworen dat ze aan de kant zouden blijven zitten.”
  • “Je enthousiasme werkt aanstekelijk en drempelverlagend”.
  • “Nog heel veel dank voor je workshop! Je bent een talent”.
zingen met teams

Je enthousiasme werkt aanstekelijk en drempelverlagend”…

De volgende organisaties maakten naar volle tevredenheid gebruik van onze diensten:

–       NS Reizigers
–       Rechtbank Midden Nederland-Utrecht
–       Total België, Brussel
–       Ministerie van Justitie
–       Ministerie I&M
–       Ministerie EZ
–       Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
–       De Baak, Europees Instituut
–       Gemeente Utrecht
–       Hogeschool Utrecht
–       Erasmus MC Rotterdam
–       GGZ Utrecht
–       Informatie Management Groep 100.000+ gemeenten
–       Jessa Ziekenhuis Hasselt, België
–       FNT Federatie Nederlandse Trombosediensten
–       Olmen Es, woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking
–       Onderwijscoöperatie, Utrecht
–       Oranjefonds, Utrecht
–       Cultuurplatform Culemborg
–       De Orde van den Prince, Vlaams-Nederlands genootschap voor taal en cultuur
–       RINO Groep, Utrecht
–       VPTZ ( Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg)de Biltse kernen
–       COC Utrecht
–       Studentenvereniging Unitas S.R., Utrecht
–       Galerie ‘de Hollandsche Maagd’, Gouda
–       Johannes Hospitium, Wilnis
–       NVvMT, Utrecht
–       Remonstrantse Broederschap, Amsterdam
–       Theater de Blauwe Schuur, Culemborg
–       Vierstroom Thuiszorg, Gouda
–       Werk aan ’t Spoel, Culemborg
–       Bartimeus, Doorn
–       Bright Alley, Utrecht
–       Dominicanenklooster Huissen

Contact


Martijn Nanninga, 06 – 2196 2108

info@singingfactory.com

View Martijn Nanninga's profile on LinkedIn follow me on facebook